Adeslas Plena permet l’accés a l’Assistència Sanitària més completa, medicina general i totes les especialitats, els mitjans de diagnòstic més avançats i hospitalització en habitació individual amb llit per a acompanyant, amb un ampli Quadre Mèdic

Cobertures

Medicina Primària

 • Medicina General. Assistència en consulta i a domicili.
 • Pediatria. Per a nens menors de catorze anys
 • Infermeria. Servei en consulta i a domicili. En aquest últim
  cas, sempre que el malalt guardi llit i prèvia
  prescripción de un facultativo del Cuadro Médico de La
  Asseguradora

Normes de contractació

 • Prenedor de la Pòlissa: persona física a partir de 18 anys.
 • Assegurats: persona física a partir de qualsevol edat i fins a 70
  anys. S’admeten majors de 70 anys sempre que entrin
  en una pòlissa com a mínim 3 assegurats menors de 60 anys.
 • Qüestionari de Salut: obligatori per a tots els assegurats.

COPAGAMENTS.

Adeslas PLENA té un nivell reduït de participació del
assegurat mitjançant copagaments.

Si un assegurat és donat d’alta en una pòlissa durant la
anualitat en curs, el seu límit serà proporcional als mesos
que li restin d’aquesta anualitat.

Descomptes/Bonificacions/
Recàrrec

Descomptes per nombre d’assegurats: 10% de descompte
a partir de quatre assegurats.
La baixa o alta d’un o diversos assegurats en la pòlissa
suposarà la retarifació automàtica del producte.

Període de carència

Tres mesos per a mitjans de diagnòstic d’alta tecnologia

Mòduls complementaris

Addicionalment, podrà contractar-se el següent mòdul com
complement a la pòlissa de salut:

 • Adeslas DENTAL FAMÍLIA, beneficiant-se d’un 15% de
  descompto sobre la tarifa d’Adeslas DENTAL FAMÍLIA.